Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 05.09.2023
Nowy rok szkolny z nowymi oddziałami
503 uczniów, w 19 oddziałach, a wśród nich pierwszoklasiści z Oddziału Przygotowania Wojskowego, rozpoczęło dziś nowy rok szkolny w Zespole Szkół im. Króla Władysława Jagiełły.
W uroczystości wzięli udział m. in. etatowy członek zarządu powiatu Janusz Kaczmarek, zastępca burmistrza Lidzbarka Janusz Bielecki, zastępca szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Ostródzie major Witold Chrobak oraz weteran misji pokojowych ONZ starszy chorąży sztabowy Czesław Rzepka.

Oddział Przygotowania Wojskowego to klasa dla uczniów zainteresowanych wojskiem i służbami mundurowymi. Program zajęć ma na celu przyswojenie wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowego szkolenia wojskowego.

Korzyści:

  • Uczniowie, którzy rozpoczną edukację w klasie wojskowej OPW będą mogli liczyć na ułatwienia w rekrutacji do służby wojskowej, a także będą uprawnieni do odbycia skróconej służby przygotowawczej. Każdy, kto odbędzie taką służbę i złoży przysięgę, stanie się żołnierzem rezerwy.
  • Preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej.
  • Przyjęcie na akademie wojskowe na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty podczas rozmów rekrutacyjnych – ujęte w uchwałach wszystkich akademii wojskowych).
  • Możliwość udziału w programie Legii Akademickiej w czasie trwania studiów wyższych z zaliczeniem teoretycznej części szkoleniowej jako absolwent CWKM.
  • Stałe konsultacje (już w toku realizacji programu) przedstawicieli Terenowych Organów Administracji Wojskowej w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.
  • Stabilność zatrudnienia i jasna ścieżka kariery zawodowej w zawodowej służbie wojskowej.
Fot: ZS LidzbarkDodał: Benedykt Perzyński