Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 17.07.2023
Nowy sprzęt dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Sprzęt młodym strażakom przekazali starosta Paweł Cieśliński i burmistrz Maciej Sitarek.

/zdjęcie główne przedstawia dwóch mężczyzn/
Fot: Materiał: Marcin Ostrowski (MD)Dodał: Benedykt Perzyński