Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 17.05.2018
Obchody Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej

15 maja br., z inicjatywy działdowskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, uroczyście obchodzono  w Działdowie Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej.

Uroczystości rozpoczęły się o 10:30 mszą św. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, po której licznie zgromadzeni uczestnicy przemaszerowali w barwnym korowodzie i przy asyście Młodzieżowej Orkiestry Dętej i  Mażoretek GAMA przy OSP w Płośnicy  do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy ul. Skłodowskiej, gdzie oprócz koncertu ww. orkiestry i występu mażoretek przygotowano występ artystyczny w wykonaniu uczestników Warsztatów  Terapii Zajęciowej i Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy oraz piknik rodzinny.

Dodał: Benedykt Perzyński