Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 07.07.2020

7 lipca br. w Iłowie-Osadzie miał miejsce odbiór prac budowlanych zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo-Mławka Etap 4: Budowa chodników wraz z zatokami autobusowymi w miejscowości Iłowo-Osada, gm. Iłowo-Osada.

W odbiorze uczestniczyli: wicestarosta Marian Brandt, wójt Sebastian Cichocki oraz przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Koszt realizacji zadania wyniósł 255 772 zł brutto, w tym, środki Powiatu Działdowskiego w formie dotacji celowej wyniosły 63 943 zł brutto.

Galeria

Dodał: Benedykt Perzyński