Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 24.11.2020
Odbiór końcowy inwestycji „Remont (odnowa) drogi powiatowej nr 1265 N od km 2+124 do km4+922 o dł.2,798 km od gr. powiatu-Gąsiorowo-do skrzyżowania z drogą pow. nr 1284 N”.

20 listopada bieżącego roku dokonano odbioru końcowego powiatowej inwestycji z wykorzystaniem pozyskanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych: „Remont (odnowa) drogi powiatowej nr 1265 N od km 2+124 do km4+922 o dł.2,798 km od gr. powiatu-Gąsiorowo-do skrzyżowania z drogą pow. nr 1284 N”. Długość wyremontowanego odcinka wyniósł 2,798 m. Zakres robót objął miedzy innymi: ułożenie warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego – 14 005,40m2 ; uzupełnienie pobocza kruszywem łamanym 0-31,5mm grubości 10 cm po zagęszczeniu –    6 926,25 m2 i wykonanie oznakowania poziomego: 666,72 m2.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe „WAPNOPOL”, Adam Nowakowski z Glinojecka.

W odbiorze uczestniczyli: starosta Paweł Cieśliński, wójt gminy Działdowo Mirosław Zieliński, kierownik działu Technicznego PZD w Działdowie Kazimierz Skonieczny, radny powiatu i pracownik PZD Krzysztof Aurast, inspektor nadzoru Jerzy Grochocki, zaś ze strony wykonawcy właściciel firmy Adam Nowakowski.

Koszt inwestycji wyniósł 742 314,37 zł, w tym:

środki Powiatu Działdowskiego – 271 157, 19 zł,

pomoc finansowa Gminy Działdowo – 100 000 zł,

pozyskane środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 371 157,18 zł.

Galeria

Dodał: Benedykt Perzyński