Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 25.10.2018
Odbiór końcowy przebudowy chodnika w Księżym Dworze

23 października br. dokonany został odbiór końcowy robót drogowych inwestycji „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1363 N w m. Księży Dwór”. Długość przebudowanego chodnika to 295,5 mb. Wykonawcą był Rejonowy Związek Spółek Wodnych z Działdowa. W odbiorze uczestniczyli: zca dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Krzysztof Chyliński, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Funduszy Europejskich i Promocji Starostwa Powiatowego w Działdowie Piotr Utrata, przedstawiciele Urzędu Gminy Działdowo Grzegorz Małachowski i Jerzy Matuszewski, kierownik Bazy Sprzętu i Transportu w Działdowie Stanisław Górny i ze strony wykonawcy kierownik Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Działdowie Tomasz Rozentalski.

Galeria

Roboty objęły wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem o powierzchni 423,50 m²; nawierzchni peronu autobusowego z czerwonej kostki brukowej betonowej, o grubości 8 cm, układanej na podsypce cementowo – piaskowej, ze spoinami wypełnianymi piaskiem o powierzchni 50,00 m²; chodnika z szarej kostki brukowej betonowej, o grubości 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej, ze spoinami wypełnionymi piaskiem o powierzchni 428,20 m² i stawienia oznakowania pionowego (6 sztuk).

Galeria

Koszt inwestycji wyniósł 185 462,43 zł, w tym środki Gminy Działdowo: 97 275,04 zł oraz Powiatu Działdowskiego: 88 187,39 zł.

Fot: Piotr UtrataDodał: Benedykt Perzyński