Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 17.12.2019
Odbiór przebudowanego odcinka drogi powiatowej Nr 1373N Gralewo-Turza Wielka (film)

17 grudnia br. nastąpił uroczysty odbiór inwestycji Powiatu Działdowskiego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1373N od km 4+449,22 do km 6+960,00 odc. Gralewo – Turza Wielka. Wykonawcą inwestycji było PTH „WAPNOPOL” Adam Nowakowski z Glinojecka.

Galeria

W odbiorze uczestniczyli: starosta Paweł Cieśliński, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Krzysztof Chyliński, inspektor nadzoru Jerzy Grochocki, kierownik BSiT w Działdowie Stanisław Górny oraz właściciel firmy PTH „WAPNOPOL” Adam Nowakowski i kierownik budowy Robert Stępkowski.

Galeria

Koszt inwestycji wyniósł 1 221 314,54 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 610 657, 27 zł.

Odbiór przebudowanego odcinka drogi powiatowej Nr 1373N Gralewo-Turza Wielka (film)
Dodał: Benedykt Perzyński