Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 01.07.2019

OGŁOSZENIE

o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii, oświaty i wychowania

Zarząd Powiatu Działdowskiego podaje do wiadomości, że w terminie wskazanym w ogłoszeniu z dnia 15 maja 2019 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii, oświaty i wychowania pn. „Warsztaty przyrodniczo-historyczne – NARZYM 2019” ofertę złożyła jedna organizacja pozarządowa:

Działdowskie Centrum Edukacji Ekologicznej
ul. Lenartowicza 1, 13-200 Działdowo

Uwzględniając opinię Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia oceny oraz zaopiniowania ofert, Zarząd Powiatu Działdowskiego w dniu 26 czerwca 2019 r. podjął Uchwałę Nr 93/19 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, dokonując wyboru oferty wyżej wymienionej organizacji pozarządowej.

Dodał: Benedykt Perzyński