Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 11.04.2022

Informuję, że dzień 15 kwietnia 2022 r. jest dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym w Działdowie,  w związku z Zarządzeniem Nr 53/2021 Starosty Działdowskiego z dnia 8 grudnia 2021 r., wydanym na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) za dzień 1 stycznia 2022 r.

Starosta Działdowski

(-)

Paweł Cieśliński

Dodał: Benedykt Perzyński