Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 06.12.2018

Starosta Działdowski informuje, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich, zarejestrowane Koła Gospodyń Wiejskich jako stowarzyszenia działające na terenie powiatu działdowskiego nabywają nowe prawa i obowiązki. Istniejące Koła Gospodyń Wiejskich, po wpisaniu się do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez ARiMR nabywają osobowość prawną, umożliwiającą korzystanie z innych niż dotychczas źródeł dofinansowania.

Koła gospodyń wiejskich, które w okresie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie wystąpią z wnioskiem o dokonanie wpisu do rejestru zgodnie z przepisami niniejszej ustawy, działają na podstawie przepisów dotychczasowych.

Szczegółowe informacje znajdują się w podanym liku: http://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich.html

Starosta Działdowski

              -//-

   Paweł Cieśliński

Dodał: Benedykt Perzyński