Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 16.04.2021

Uchwały Zarządu Powiatu Działdowskiego z dn. 14 kwietnia 2021 r. w sprawach: ogłoszenia wyników II otwartego konkursu oraz unieważnienia w części II otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Powiatu Działdowskiego w 2021 roku z zakresu kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia w załącznikach.

 

Dodał: Benedykt Perzyński