Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 15.03.2018

Zarząd Powiatu Działdowskiego ogłosił II konkurs ofert na realizację zadań własnych Powiatu Działdowskiego w roku 2018 z zakresu kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia.

Treść uchwały z wyszczególnieniem zadań oraz wzór oferty w załącznikach do pobrania:

Dodał: Benedykt Perzyński