Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 07.02.2019

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Działdowskiego  ws. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia w 2019 roku.

Treść ogłoszenia w Załączniku nr 1

Wzór oferty w Załączniku nr 2

Dodał: Benedykt Perzyński