Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 16.01.2020

Zarząd Powiatu Działdowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia w 2020 r. 

Treść ogłoszenia w załączniku

Dodał: Benedykt Perzyński