Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 27.10.2022

Uchwała nr 657/2022 z dnia 27 października 2022 roku Zarządu Powiatu Działdowskiego w sprawie  otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu lub punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu działdowskiego w 2023 roku.

(vide: załączniki)

 

Dodał: Benedykt Perzyński