Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 27.10.2022

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 27 października 2022 roku o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie uchwalenia  Programu Współpracy Powiatu Działdowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

(vide: załączniki)

 

Dodał: Benedykt Perzyński