Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 30.11.2022

Informacja dotycząca ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu działdowskiego w 2023 r.

Tekst informacji w załączniku:

Dodał: Benedykt Perzyński