Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 21.02.2018

Zarząd Powiatu Działdowskiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie edukacji, Oświaty i wychowania na realizację zadania:

Warsztaty przyrodniczo – historyczne w Iłowie –Osadzie.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 8 500 zł.

Termin realizacji: kwiecień – październik 2018 r.

Uchwała Zarządu Powiatu Działdowskiego ww. sprawie oraz szczegółowe ogłoszenie i wzór oferty znajdują się w załącznikach do pobrania, jak również na stronie BiP Starostwa Powiatowego w Działdowie:

http://dzialdowo.starostwo.gov.pl/?a=3758

 

Dodał: Benedykt Perzyński