Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 19.02.2018

W Starostwie Powiatowym w Działdowie jest wywieszony na Tablicy Ogłoszeń Projekt uchwały Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek, dla których  Powiat Działdowski jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Dodał: Benedykt Perzyński