Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 05.01.2021
Opowiedz mi o życiu w PRL-u, czyli codzienność minionej epoki” – konkurs dla uczniów szkół średnich

Delegatura IPN w Olsztynie zaprasza uczniów szkół średnich województwa warmińsko-mazurskiego do wzięcia udziału w konkursie pt. „Opowiedz mi o życiu w PRL-u, czyli codzienność minionej epoki”. Uczestnicy konkursu, będą mieli za zadanie: zebrać, opracować i utrwalić relacje świadków historii dot. życia codziennego okresu Polski „ludowej” 1944 – 1989. Zależy nam bowiem na zachowaniu wspomnień mieszkańców współczesnego województwa warmińsko-mazurskiego oraz poszerzeniu wiedzy młodzieży z zakresu lokalnej historii.

Prace pisemne, multimedialne bądź fotograficzne należy przesłać do 31 marca 2021 r. na adres: IPN-KŚZpNP Delegatura w Olsztynie, ul. Jagiellońska 46, 10-273 Olsztyn; z dopiskiem „Opowiedz mi o życiu w PRL-u”.

Praca przygotowana przez uczestnika powinna:

– opierać się na źródłach historycznych (np. wspomnienia, pamiętniki, listy, dokumenty, fotografie, prasa, wywiady, nagrania, filmy) oraz zawierać bibliografię.

– dotyczyć następujących aspektów życia codziennego: kulturowego, egzystencjalnego, ekonomicznego, edukacyjnego, religijnego, jak również zmagań dnia codziennego, oddziaływań i wpływu mediów na odbiorcę oraz form oporu przeciwko władzy komunistycznej.

Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe. Zwycięskie prace będą również opublikowane w całości bądź fragmentach w publikacji przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej – Delegatura w Olsztynie.

Termin i miejsce finału Konkursu zostaną podane najpóźniej 5 kwietnia 2021 r. na stronie: bialystok.ipn.gov.pl i profilu: fb.com/delegaturaipnolsztyn.

Jeżeli sytuacja epidemiczna w kraju nie ulegnie poprawie, finał zostanie przeprowadzony w formie zdalnej.

Konkurs został objęty honorowym patronatem: Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz przez Warmińsko-Mazurski Region NSZZ „Solidarność”.

Informacja W-MUW w Olsztynie

Dodał: Benedykt Perzyński