Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 15.02.2018
„Pamiątka regionu Warmii i Mazur” – zaproszenie do konkursu

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza pełnoletnie osoby fizyczne, jak również  twórców i artystów prowadzących działalność gospodarczą samodzielnie lub są zrzeszeni w związkach i stowarzyszeniach do wzięcia udziału w konkursie „Pamiątka regionu Warmii i Mazur”. Celem konkursu jest pozyskanie regionalnej pamiątki, która kojarzy się z Warmią i Mazurami, symbolizuje jej kulturę, tradycje regionalne i zwyczaje.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przekazanie organizatorowi pracy konkursowej oraz wypełnienie „Karty zgłoszenia” do dn. 30 czerwca 2018 r.

Laureatom zostaną przyznane nagrody pieniężne:

nagroda I stopnia – 5 tys. zł,

nagroda II stopnia – 3 tys. zł,

nagroda III stopnia – 2 tys. zł

Szczegóły, regulamin konkursu oraz „Karta zgłoszenia” dostępne są na stronie internetowej:

http://www.warmia.mazury.pl/turystyka-i-promocja/aktualnosci/1924-samorzad-wojewodztwa-poszukuje-regionalnej-pamiatki

oraz w siedzibie Departamentu Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, ul. Mariańska 3, 10-052 Olsztyn.

Fot: Urząd Marszałkowski w OlsztynieDodał: Benedykt Perzyński