Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 18.06.2019
Podopieczni działdowskiego koła PSONI w niemieckim powiecie Hersfeld-Rotenburg (film)

13 maja 2019 r. rozpoczął się tygodniowy wyjazd do placówek stworzonych dla osób niepełnosprawnych do położonego w centralnej części Niemiec powiatu Hersfeld-Rotenburg. Zorganizowano go dla uczniów Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej działających przy Kole Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Działdowie. Jak dotąd podopieczni naszych placówek nie brali udziału w tak długim, zagranicznym wyjeździe. Stworzono dla nich optymalne warunki do udziału w wydarzeniach kulturalnych tamtego regionu, rekreacji, turystyce ale i w zajęciach praktycznych tamtejszych placówek.

Wyjazd zaplanowano dla grupy 6 osób z niepełnosprawnością intelektualną (w tym 4 osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności). Grupa ta stanowi próbkę wszystkich uczniów NSPdP i uczestników WTZ. Są w niej zarówno osoby (relatywnie) wysoko funkcjonujące jak i te, które wymagają stałego i znacznego wsparcia innych osób. Idea wyjazdu jest praktyczną kontynuacją współpracy bliźniaczych samorządów, w sprawach dotyczących warunków życia, potencjału i potrzeb mieszkańców.

Wyjazd był zorganizowany dla osób z niepełnosprawnościami jak i dla kadry z nimi pracującej. Specjaliści obserwowali uprawianą w Niemczech edukację, rehabilitację zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz terapię osób z rozpoznaniem ASD (Autism Spectrum Disorders). Oprócz wizyt studyjnych czas wolny przeznaczono na podróżowanie i samą turystykę poprzez uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych typowych dla Niemiec: zwiedzanie, poznawanie historii w kontekście całej Europy. Były to:

 • zwiedzanie domu stworzonego dla osób dorosłych z niepełnosprawnościami, zależnych całodobowo od pomocy innych,
 • zwiedzanie i uczestniczenie w pracy Warsztatów Terapii Zajęciowej w miejscowościach Bebra i Bad Hersfeld,
 • obejrzenie interaktywnej wystawy w muzeum Wortreich stworzonym na kształt centrum nauki (Bad Hersfeld),
 • wizyta w centrum pomocy przy diakoni ewangelickiej w Bebrze, ośrodku wsparcia i pomocy społecznej dla osób potrzebujących, wspólne przygotowywanie tradycyjnego posiłku, zwiedzanie pobliskich atrakcji,
 • spotkanie z pracownikami instytucji pomocy socjalnej, uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bebrze, starostą powiatu Hersfeld-Rotenburg dr. Michaelem Kochem,
 • udział w zorganizowanej w Bebra imprezie plenerowej dla osób z niepełnosprawnościami, uczniami szkół specjalnych, beneficjentów ośrodków wsparcia (Cross-Biber-Lauf) Impreza miała znamiona rodzinnego pikniku i spartakiady dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
 • wizyta w ośrodku edukacyjno-wychowawczym im. Augusta Wilhelma Mende w Bebrze, gdzie zorganizowaliśmy dla uczniów tamtej szkoły wspólne zajęcia z technik decoupage i splatania papierowej wikliny,
 • zwiedzanie muzeum szkła w Tettau (prowadzonego przez tamtejszą, główną siedzibę firmy HEINZ-GLAS), w którym prócz prezentacji tradycyjnych wyrobów sprzed lat odlewaliśmy do form płynne szkło,
 • zwiedzanie ogrodu botanicznego, ogromnej szklarni stworzonej głównie do celów edukacyjnych, uprawia się w nim tropikalne rośliny i hoduje egzotyczne zwierzęta. Niezbędną dla nich wysoką temperaturę pozyskuje się z tzw. odpadu cieplnego z sąsiedniej huty szkła,
 • zwiedzanie pozostałości po kopalni metali szlachetnych w postaci tzw. jaskini wróżek (Feengrotten) w Saalfeld,
 • zwiedzanie Frankfurtu nad Menem: tarasu widokowego, wystawy GREY IS THE NEW PINK w Muzeum Kultur Świata, starówki, Katedry Cesarskiej Świętego Bartłomieja.

W każdy element wyjazdu wplecione były cele szeroko pojętej rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną a w tym: prowadzenie mieszkania wspieranego/chronionego, rehabilitacja społeczna i zawodowa, integracja osób z niepełnosprawnościami w szeroko pojętym społeczeństwie.  Udało nam się spotkać z kadrą, poznać podopiecznych i charakter pracy w niemieckim systemie wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Rozmawialiśmy z organizatorami i samymi pracownikami ośrodków pomocowych. Nawiązaliśmy wstępną i na tym etapie deklaratywną współpracę z placówkami powiatu Hersfeld-Rotenburg, które zajmują się edukacją uczniów ze specjalnymi potrzebami, rehabilitacją społeczną i zawodową.

 Był to kolejny (po Londynie) wyjazd, który kształtuje w otoczeniu pozytywne postawy, życzliwość, współpracę i zrozumienie potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną a odbył się dzięki wsparciu finansowemu ze środków PFRON, oraz spółek Heinz Glas i Heinz Plastic.

Jeśli masz ochotę wesprzeć kolejny pomysł na wyjazd podopiecznych placówek PSONI Koło w Działdowie wpłać dowolną kwotę na nasze konto 43 1240 5338 1111 0000 5067 0178 pamiętając o dopisku: Seattle.

Nadesłał: Sławomir Przybyło

Dodał: Benedykt Perzyński