Powiat Działdowski Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 02.09.2021
Pomoc finansowa dla Kół Gospodyń Wiejskich – nabór wniosków

Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich mogą składać wnioski w sprawie przyznania pomocy finansowej na 2021 r. W tym roku kwoty pomocy finansowej udzielanej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wzrastają w stosunku do lat poprzednich:

z dotychczasowych 3 na 5 tysięcy złotych, dla KGW liczących do 30 członków;
z dotychczasowych 4 na 6 tysięcy złotych, dla KGW liczących od 31 do 75 członków;
z dotychczasowych 5 na 7 tysięcy złotych, dla KGW liczących ponad 75 członków.
Pomoc finansowa powinna być przeznaczona na realizację celów statutowych Koła Gospodyń Wiejskich, związanych w szczególności z: prowadzeniem działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich; prowadzeniem działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
wsparciem rozwoju przedsiębiorczości kobiet; inicjowaniem i prowadzeniem działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi; upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych; reprezentowaniem interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej; rozwijaniem kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Wnioski można składać w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, od 1 do 30 września br., ale nie dłużej niż do wyczerpania środków finansowych. Warunkiem pomocy finansowej jest rejestracja w Krajowym Rejestrze KGW. W rejestrze znajduje się obecnie blisko 10 tys. kół. Kwota pomocy przyznanej kołom wyniosła w latach 2018 – 2020 blisko 79 mln złotych. W tym roku na ten cel w budżecie państwa przewidziano 70 mln złotych. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dodał: Benedykt Perzyński