Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 23.09.2019
POWIATOWE WARSZTATY PRZYRODNICZO – HISTORYCZNE NARZYM 2019

W dniach 20 i 21 września 2019 r. Działdowskie Centrum Edukacji Ekologicznej zorganizowało na terenie gminy Iłowo-Osada warsztaty Przyrodniczo-Historyczne Narzym 2019 skierowane do wszystkich szkół podstawowych powiatu działdowskiego. Warsztaty to już kolejne takie wydarzenie w działalności DCEE – mówi prezes Urszula Cieślińska. Głównym ich celem jest podejmowanie działań dążących do promowania wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia, wiedzy przyrodniczo-ekologicznej oraz historycznej, a także wnikliwej obserwacji najbliższego otoczenia. Ponadto kształtowane są postawy naszych uczniów jako ludzi świadomych swego wpływu na najbliższe środowisko przyrodnicze oraz na wzrost zainteresowania historią regionu.
W tegorocznych warsztatach wyraziło chęć uczestnictwa aż 15 placówek z powiatu działdowskiego.

W uroczystym rozpoczęciu wzięła udział sekretarz i jednocześnie z-ca wójta gminy Iłowo-Osada p. Mirosława Tyszko oraz dyrektor ZS nr 2 w Narzymiu p. Beata Biernacka.

Miejscem zakwaterowania całej grupy był Zespół Szkół nr 2 w Narzymiu. Chcemy serdecznie podziękować władzom samorządowym gminy Iłowo – Osada oraz dyrekcji szkoły za gorące przyjęcie w placówce, dodaje wiceprezes DCEE Magdalena Anczykowska.

W programie Warsztatów znalazło się wiele atrakcji  przygotowanych dla uczestników.

  1. Spacer ulicami miejscowości Narzym ze zwiedzaniem Kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela ( historię kościoła przedstawił ks. Henryk Jędrzyński) i innych ważnych historycznie miejsc Narzymia .
  2. Zajęcia terenowe z ornitologiem nad stawami w Narzymiu – prowadzenie p. Samuel Sosnowski i p. Krzysztof Antczak.
  3. Wycieczka do Brodowa, miejsca urodzenia Karola Małłka, połączona z prezentacją historyczną tej postaci najpierw w szkole (uczniowie z p. Joanną Matyjasik) i później przez członków KGW w Brodowie z p. Michałem Szczęśniakiem.
  4. Wycieczka do Lasu Białuckiego, miejsca spoczynku wielu ofiar zamordowanych przez hitlerowców w okresie II wojny światowej, oddanie czci ofiarom przy pamiątkowym Pomniku – historię miejsca przedstawiła p. Anna Szambora – Jaszewska.
  5. Zajęcia w Nadleśnictwie Dwukoły dotyczące flory i fauny lasów mieszanych, rezerwatu Góra Dębowa, historii tego terenu ze szczególnym uwzględnieniem historii leśnictwa przygotowane przez pracowników Nadleśnictwa ( podziękowanie dla
    Nadleśniczego Jaromira Skrzypeckiego).

Galeria

Poza ścisłymi punktami programowymi uczestnicy ćwiczyli z trenerką fitness ( p. Marzeną Welenc), było świeczkowisko połączone z prezentacją piosenek przez wszystkie szkoły, filmy przyrodnicze, występy chóru z ZS nr 2 w Narzymiu pod kierunkiem p. Marii Zakrzewskiej.

Warsztaty podsumował test sprawdzający wiedzę zdobytą przez uczestników podczas zajęć. Wszyscy uczestnicy i szkoły biorące udział zostali nagrodzeni na zakończenie, a podczas wręczenia nagród obecny był wicestarosta działdowski p. Marian Brandt, który pogratulował Stowarzyszeniu oraz szkołom realizowanego przedsięwzięcia, dzięki któremu młodzież ma możliwość zdobycia szerszej wiedzy o naszym powiecie i naszym regionie.

Warsztaty Przyrodniczo-Historyczne Narzym 2019 otrzymały dofinansowanie
z budżetu Powiatu Działdowskiego. Nagrody przekazały także: Gmina Iłowo-Osada, Miasto i Gmina Lidzbark oraz Gmina Działdowo. Prezes DCEE dziękuje za pomoc i okazane wsparcie wszystkim partnerom, za uczestnictwo uczniom i nauczycielom, którzy sprawowali opiekę podczas całego pobytu.

Galeria

W warsztatach udział wzięły szkoły:

Szkoła Podstawowa w Księżym Dworze, Szkołą Podstawowa w Narzymiu, Szkoła Podstawowa w Petrykozach, Szkoła Podstawowa w Koszelewach, Szkoła Podstawowa w Rumianie, Szkoła Podstawowa w Żabinach, Szkoła Podstawowa w Uzdowie, Szkoła Podstawowa w Ruszkowie, Szkoła Podstawowa w Sławkowie, Szkoła Podstawowa w Burkacie, Szkoła Podstawowa Klęczkowie, Szkoła Podstawowa w Iłowie–Osadzie, Szkoła Podstawowa w Lidzbarku, Szkoła Podstawowa w Bryńsku, Szkoła Podstawowa w Białutach.

 

Galeria

Ze strony Działdowskiego Centrum Edukacji Ekologicznej za organizację przedsięwzięcia odpowiedzialne były Urszula Cieślińska, Magdalena Anczykowska, Maria Kolaj i Izabela Osiecka.

 

POWIATOWE WARSZTATY PRZYRODNICZO – HISTORYCZNE NARZYM 2019

Nadesłała: Magdalena Anczykowska

 

Fot: I. OsieckaDodał: Benedykt Perzyński