Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 20.12.2018
Poznajemy tajniki mistrzów

W ramach  programu autorskiego  Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Działdowie  wraz z młodzieżą  miało okazję spotkać się z przedstawicielami zawodów pracujących w firmie produkcji opakowań szklanych HEINZ GLAS w Działdowie, Zakładu  Produkcji Obuwia Vi-GGa-Mi w Działdowie oraz Komendy Powiatowej Policji w Działdowie. Odbiorcami spotkania była młodzież ucząca się stojąca przed wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej powiatu działdowskiego. Celem spotkania było wzbogacenie wiedzy uczestników programu o najnowsze informacje dotyczące, podejmowania optymalnych decyzji związanych z dalszą drogą edukacyjno-zawodową oraz uświadomienie jak ważna w budowaniu przyszłości  jest umiejętność  poszukiwania inspiracji zawodowych oraz sposób na przełamanie bezczynności zawodowej  na drodze do sukcesu zawodowego. Przedstawiciele zawodów uświadomili młodzieży iż, praca zawodowa to bardzo ciekawe doświadczenie i interesujące zajęcie podczas którego możemy rozwijać swoje umiejętności i realizować pomysły. Pod czas spotkania padło stwierdzenie ,iż człowiek kreatywny jest także kompetentny. Postawa ta jest utożsamiana z wysoką motywacją, chęć awansu oraz samospełnienia w pracy te cechy są szczególnie pożądane w świecie pracy.

Młodzież aktywnie brała udział w spotkaniach w czasie których uczyła się nowej wiedzy i umiejętności. Była też motywowana do myślenia o swojej przyszłości i karierze zawodowej.

Poznajemy tajniki mistrzów

Warto wspierać młodzież w wyborze drogi zawodowej, by ograniczyć przypadkowość  wyboru bądź jego nietrwałości. Zachęcamy młodzież, nauczycieli, pedagogów do współpracy i dziękujemy za dotychczasową współpracę.

Autor artykułu : Iwona Szulc

Fot: Iwona SzulcDodał: Benedykt Perzyński