Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 16.10.2023
Promesa dla Powiatu Działdowskiego/Zespołu Szkół w Malinowie na budowę Branżowego Centrum Umiejętności! Promesa dla Powiatu Działdowskiego/Zespołu Szkół w Malinowie na budowę Branżowego Centrum Umiejętności!

Wniosek Powiatu Działdowskiego: Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu szklarskiego został zatwierdzony do realizacji w ramach konkursu „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 Branżowych Centrów Umiejętności (BCU), realizujących koncepcję Centrów Doskonałości Zawodowej (CoVEs)”. Maksymalna przyznana kwota dofinansowania wynosi 11 979 798,68 zł (netto). Przedsięwzięcie obejmuje utworzenie BCU na terenie Zespołu Szkół w Malinowie, a następnie wsparcie funkcjonowania BCU poprzez realizację działań edukacyjno-szkoleniowych, integrująco-wspierających, innowacyjno-rozwojowych oraz doradczo-promocyjnych.

BCU w ZS w Malinowie będzie jedynym w kraju centrum przemysłu szklarskiego i jedynym BCU w województwie warmińsko–mazurskim.  Będzie wspaniałą wizytówką Powiatu Działdowskiego i przyczyni się do rozwoju zaawansowanego technologicznie przemysłu szklarskiego. Dodatkowe działania w ramach BCU to: współpraca z instytucjami i ośrodkami badawczymi, organizowanie turniejów i olimpiad tematycznych, współorganizowanie eliminacji do konkursów umiejętności zawodowych Euroskills lub Worldskills. BCU pełnić będzie również rolę ośrodka egzaminacyjnego dla egzaminów zawodowych w kwalifikacji CES.02 Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu szklarskiego. W centrum organizowane będą turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.  Prowadzone będą działania zachęcające dzieci i młodzież do kształcenia w kierunkach związanych z przemysłem szklarskim, organizowane będą Dni Szkła, wystawy i  pokazy na żywo ręcznego formowania i zdobienia szkła. Przedsięwzięcie realizowane będzie w partnerstwie z organizacjami reprezentującymi przemysł szklarski: Polską Izbą Opakowań i  Siecią Badawczą Łukasiewicz-Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie.

Potrzeba realizacji przedsięwzięcia wynika z dużego zapotrzebowania w kraju na wysoko wykwalifikowanych pracowników przemysłu szklarskiego. Celem głównym projektu jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w dziedzinie przemysłu szklarskiego. W realizacji BCU główny nacisk zostanie położony na stworzenie silnego ośrodka współpracy pomiędzy organizacjami branżowymi, instytucjami naukowo–badawczymi, firmami reprezentującymi przemysł szklarski oraz szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe. Zakłada się przeszkolenie 210 uczestników, w tym uczniów, studentów, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pracowników firm działających w branży szklarskiej. Szkolenia zakończone będą uzyskaniem branżowego certyfikatu umiejętności.

Siedzibą BCU będzie  Zespół Szkół w Malinowie jako największy w kraju ośrodek kształcenia uczniów w zawodzie operator urządzeń przemysłu szklarskiego. W ramach projektu wyremontowany zostanie budynek inwentarski znajdujący się na terenie szkoły. Po przeprowadzeniu prac remontowych powstanie kompleks pomieszczeń dydaktycznych o powierzchni użytkowej 1415 m2 w skład którego będą wchodziły: pracownia CNC, sala konferencyjna, pracownia ręcznego zdobienia szkła, pracownia obróbki i zdobienia szkła, pracownia topienia, laboratorium fizyko-chemiczne, pracownia technologii szkła, pracownia BHP, sala egzaminacyjna, biblioteka zawodowa. Centrum zostanie wyposażone w specjalistyczne urządzenia: piec szklarski, odprężarka komorowa, stacja sekcyjna automatu formującego, piaskarka do szkła, szlifierko-polerka do szkła, wiertarki do szkła, stół do rozkroju szkła, piec do laminowania, maszyna do malowania sitodrukiem, maszyna do hot stampingu, maszyna do wypalania farb, piec do fusingu, tokarka CNC, fezarka CNC. Zapleczem noclegowo-gastronomicznym BCU będzie wyremontowany budynek dydaktyczny z internatem w Zespole Szkół w Malinowie. Infrastruktura BCU będzie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Galeria

/zdjęcie główne przedstawia trzech mężczyzn trzymających promesę/

Fot: Sylwester Kasprowicz/projekt BCUDodał: Benedykt Perzyński