Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 22.04.2021
Ratujemy kolejny zabytek przed całkowitym zniszczeniem!

W 2021 roku Powiat Działdowski wraz z Gminą  Miasto Działdowo przeznaczy na opracowanie dokumentacji technicznej na remont wieży w Malinowie dotację celową w kwocie 40 000,00 zł (po 50% udziału każdej ze stron).

Wieża w Malinowie potocznie nazywana „Wieżą Bismarcka”, znajduje się w lesie niedaleko Malinowa na terenie Nadleśnictwa Lidzbark. Powstała w 1915 r. według projektu Philippa Kähma w miejscu mogiły żołnierzy niemieckich i miała zostać przekształcona w obelisk w hołdzie żołnierzom poległym w czasie I wojny światowej. Jest zbudowana na planie kwadratu o wysokości 10-12 m. z wewnętrznymi, drewnianymi schodami, aktualnie zniszczonymi. W okresie międzywojennym władze polskie zmieniły jej nazwę na Wieżę Wolności. Jest odnotowana w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Działdowo oraz w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków jako „wieża widokowa”, ew. „wieża Bismarcka” pod numerem: Z-1/3013 z dnia 9 stycznia 2013 r. Obecnie znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. Bez odpowiedniego zabezpieczenia może ulec całkowitemu i bezpowrotnemu zniszczeniu. Opracowanie dokumentacji technicznej na jej remont stanowi pierwszy element prac związanych z zabezpieczeniem i ochroną przed dalszą dewastacją i zniszczeniem.

Ratujemy kolejny zabytek przed całkowitym zniszczeniem!

Pierwotny wygląd wieży

Fot: B. Perzyński; domena publicznaDodał: Benedykt Perzyński