Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 27.11.2019
Realizacja projektu:„Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” w działdowskim ZSZ Nr 1

Projekt pod tytułem „Nabywanie doświadczenia zawodowego na unijnym rynku pracy- staż dla technika mechatronika i elektryka ZSZ nr 1 w Dziadowie” skierowany był do uczniów klas drugich i trzecich technikum przy ulicy Pocztowej. W przewidzianym na dwa lata projekcie wzięło udział 12 uczniów podzielonych na dwie sześcioosobowe grupy.

Pierwszy etap praktyk odbył się w kwietniu 2018 r. a druga mobilność grupy uczestników odbyła się na przełomie maja i czerwca 2019 r. Uczestnicy projektu odbyli trzytygodniowe praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach związanych z branżą mechatroniczną i elektryczną w historycznym mieście Portsmouth, na południowym wybrzeżu Anglii. Przed wyjazdem  uczniowie wzięli udział w przygotowaniu językowym w branży elektronicznej oraz kulturowym. Podczas pobytu uczestnicy odbyli 17 dni praktyk poprzedzonych jednodniowym programem adaptacyjnym oraz zakończonych prezentacją rezultatów przed uczniami z innych krajów.

Przebywając w Wielkiej Brytanii, uczniowie wyjechali na trzy dni do Londynu, gdzie mieli okazję zwiedzić najważniejsze zabytki i miejsca kultury stolicy Anglii oraz uczestniczyć w oficjalnych obchodach 93. urodzin Królowej Wielkiej Brytanii Elżbiety II. Zwiedzili również historyczny port marynarki wojennej Korony Brytyjskiej Dokjard w Portsmouth, Wybrzeże Gosport i Portsmouth wraz z ich licznymi muzeami i zamkiem króla Anglii Henryka XIII. Odwiedzili również byłą stolicę Anglii Winchester, aby zobaczyć tam replikę okrągłego stołu Króla Artura czy Winchester Cathedral. Duże wrażenie wywarły na uczniach sławne klify „Seven Sisters” nieopodal letniej stolicy Brytyjczyków Brighton.

Zadowoleni jesteśmy jako szkoła, że nasi uczniowie od wielu lat mają możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego za granicami naszego kraju, gdzie mogą również poznawać inną kulturę, często odmienną od naszej. Jest to niewątpliwie z korzyścią zarówno dla ich rozwoju zawodowego, jak i osobistego. – powiedział dyrektor szkoły Dariusz Chełmiński.

Głównymi celami projektu było:

– zdobycie doświadczenia zawodowego w dużych firmach angielskich w międzynarodowym środowisku, zwiększając tym samym możliwości zatrudnienia,

– zastosowanie nabytej przez uczniów wiedzy teoretycznej w praktyce,

– nabycie kluczowych umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu i lepsze przygotowanie uczestników do wejścia na rynek pracy,

– podniesienie umiejętności posługiwania się językiem angielskim branżowym,

– wzmocnienie umiejętności pracy w grupie, komunikatywności oraz samodzielności, czyli czynnikami wpływającymi na zwiększenie mobilności i konkurencyjności na europejskim i krajowym rynku pracy.

Galeria

Nadesłał: Rafał Rawłuszko

Fot: Rafał RawłuszkoDodał: Benedykt Perzyński