Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 20.11.2023
Relacja z promocji IX Działdowskiego Almanachu Poezji

W działdowskim zamku w dniu 17 listopada 2023 r. odbyła się promocja IX Działdowskiego Almanachu Poezji zatytułowanego „W każdym momencie świat się staje…”.  Organizatorami imprezy było Stowarzyszenie Działdowska Kuźnia Słowa oraz Muzeum Pogranicza w Działdowie.

Ta piękne wydana publikacja ukazała się dzięki wsparciu finansowemu władz samorządowych. Fundatorami IX Almanachu są: Powiat Działdowski – Starosta Powiatu Działdowskiego Paweł Cieśliński i Wicestarosta Krzysztof Aurast, Burmistrz Miasta Działdowo – Grzegorz Mrowiński, Wójt Gminy Rybno – Tomasz Węgrzynowski, Wójt Gminy Płośnica – Krzysztof Groblewski oraz Wójt Gminy Działdowo – Mirosław Zieliński.

Ponadto wsparcie okazali również: Michał Struzik – Przewodniczący Rady Powiatu, Elżbieta Węglewska i Witold Ostrowski – Radni Powiatu oraz Marlena Perzyńska Naczelnik Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w powiecie.

Nad publikacją pracował komitet redakcyjny w składzie: Anna Barbara Czuraj-Struzik- redaktor naczelna, Renata Buczyńska, Janina Dzenis, Jadwiga Smółka, Ewa Sotomska i Elżbieta Zakrzewska. Autorem fotografii wzbogacających publikację jest Krzysztof Chyliński, a na okładce znajduje się zdjęcie autorstwa Darka Buczyńskiego.

W Almanachu czytelnik znajdzie twórczość aż 72 autorów, w tym 19 poetów – gości. Spotkanie na zamku swą obecnością zaszczycili: wicestarosta Powiatu Działdowskiego Krzysztof Aurast z małżonką, Burmistrz Miasta Działdowo Grzegorz Mrowiński również z małżonką, Przewodniczący Rady Powiatu Michał Struzik, Radni powiatu działdowskiego Elżbieta Węglewska i Witold Ostrowski,  Radny miasta Działdowo Andrzej Przybyszewski, Ks. Szymon Chachulski – Proboszcz Parafii św. Katarzyny w Działdowie, Piotr Dercz – Dyrektor Zespołu Szkół w Malinowie, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Płośnicy – Beata Grędzińska, Aleksandra Kowalska –  Dyrektor Biblioteki – Centrum Kultury Gminy Działdowo, Edyta Marszak – Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku, Magdalena Bartold – Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Działdowie oraz goście-poeci z Olsztyna, Ciechanowa i Przasnysza i oczywiście powiatu działdowskiego.

Wydarzenie wsparły lokalne media: portal Moje Działdowo.pl, Gazeta Dzień dobry Działdowo oraz Telewizja Mazury.

Spotkanie rozpoczęto wierszem Wojciecha Kassa  „Zwiadowcy”, który przeczytała Gosia Grabowska. Następnie gości przywitali gospodarze imprezy. Działdowską Kuźnię Słowa reprezentowała prezes Renata Buczyńska, a Muzeum Pogranicza Radosław Wiśniewski. Dalej spotkanie poprowadziła Prezes DKS. Po powitaniu przedstawiła krótko informacje o serii Działdowskich Almanachów Poezji wspominając ich tytuły i przedstawiając redaktorów serii na przestrzeni lat. Potem redaktor naczelna IX Almanachu Anna Barbara Czuraj-Struzik opowiedziała o pracach nad jego wydaniem oraz przeczytała jeden ze swoich wierszy. Następnie zaproszono na scenę sponsorów tej publikacji . Wicestarosta Krzysztof Aurast i Burmistrz Miasta Działdowo zwrócili się do kolegium redakcyjnego oraz do publiczności doceniając pracę zespołu i dziękując za poświęcony na przygotowanie tej książki czas oraz zaangażowanie w pracę nad publikacją, jak też deklarując dalszą współpracę i wsparcie dla takich inicjatyw. Następnie uznając, że największym przeżyciem dla poety jest książkowy debiut literacki Prezes SDKS zaprosiła przed publiczność autorów-debiutantów, obecnych na spotkaniu – Szymona Rosłona oraz Dominika Szmidta, którzy zaprezentowali swoje wiersze.  Kolejnymi poetami prezentującymi swoją twórczość byli Goście Almanachu. Wystąpili: Marek Barański (poeta i dziennikarz z Olsztyna), Krzysztof Bieńkowski (wiceprezes Rady Głównej Stowarzyszenia Autorów Polskich – Warszawa/Płock/Ciechanów), Piotr Burczyk (poeta z Olsztyna), Andrzej Cieślak (Prezes Związku Literatów Polskich O/Olsztyn), Wiktor Golubski (Członek Zarządu Związku Literatów na Mazowszu), Teresa Kaczorowska (Prezes Związku Literatów na Mazowszu), Piotr Marcin Kaszubowski (Wiceprezes Związku Literatów na Mazowszu), Ewa Stangrodzka-Kozłowska (Sekretarz Stowarzyszenia Autorów Polskich O/Ciechanów) oraz córka zmarłego w tym roku ciechanowskiego poety Dariusza Węcławskiego, Izabela Węcławska. Następnie głos oddano autorom z powiatu działdowskiego. Ze względu na obszerną formułę Almanachu członkowie DKS gościnnie ustąpili miejsca przed publicznością autorom niezrzeszonym, a wśród członków Kuźni wylosowano do autoprezentacji nazwiska tylko pięciu autorów. Wystąpili zatem poeci: Krzysztof Tabaczka, Magdalena Pawelska i Aurelia Sofińska. Ireneusz Mroczek przeczytał wiersz swojej zmarłej niedawno Mamy, Barbary Mroczek, a Mama Pana Rafała Kłosa przeczytała wiersz przebywającego aktualnie za granicą syna. DKS reprezentowali: Marlena Idzikowska-Korpusik, Marek Chojnacki, Iwona Misiopecka, Krystyna Braun oraz Alicja Ragucka. Następnie Panowie Wicestarosta i Burmistrz wręczali wszystkim autorom Almanachu z DKS pakiety  autorskie. Całość spotkania była przepleciona piosenkami w pełni autorskimi, w wykonaniu nagrodzonej przez Stowarzyszenie Pro Kultura i Sztuka w Olsztynie wyróżnieniem Talent Roku 2023 Kornelii Falk, która napisała muzykę do zaprezentowanych piosenek, a teksty wybranych przez nią utworów są autorstwa Krystyny Sztramskiej, Magdaleny Pawelskiej i Andrzeja Przybyszewskiego. Na koniec Renata Buczyńska podziękowała Panu Dyrektorowi Zespołu Szkół w Malinowie, Piotrowi Derczowi za wsparcie w przygotowanie poczęstunku dla gości. Spotkanie przebiegło w miłej, przyjacielskiej atmosferze i rozmowach nie tylko o poezji.

Druga promocja Almanachu dla działdowskiej publiczności odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Działdowie w dniu 1 grudnia.

Nadesłała: Elżbieta Zakrzewska

Galeria

/zdjęcie główne przedstawia kobietę/

Fot: Jadwiga Smółka i Marcin OstrowskiDodał: Benedykt Perzyński