Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 06.06.2023
Rozpoczynamy oznakowanie „Rowerowej Działdowszczyzny” Rozpoczynamy oznakowanie „Rowerowej Działdowszczyzny”

6 czerwca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Działdowie podpisano umowę na realizację inwestycji dotyczącej dostawy i montażu znaków drogowych oraz tablic informacyjnych i historycznych,  w celu  oznakowaniu przebiegu czterech tras rowerowych w obrębie Działdowo i gminy Działdowo. Wykonawcą zadania jest Marcin Modrzewski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Marcin Modrzewski, Wielki Łęck 8, 13-230 Lidzbark. Łączna wartość zadania: 105 400,00 zł brutto

Nazwy i długości tras „Rowerowej Działdowszczyzny”:

  • Trasa rowerowa nr 1: Żółta Pętelka. Długość ok. 12,4 km;
  • Trasa rowerowa nr 2: Do Klęczkowa. Długość ok. 19 km;
  • Trasa rowerowa nr 3: Niebieska Pętla. Długość ok. 13,2 km;
  • Trasa rowerowa nr 4: Na Malinowo. Długość ok. 8 km.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Galeria

/zdjęcie główne przedstawia kobietę i czterech mężczyzn siedzących za stołem/

Dodał: Benedykt Perzyński