Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 26.11.2019
„ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJE” – NABÓR WNIOSKÓW

Od 7 stycznia 2020 r. rozpocznie się nabór wniosków do konkursu w ramach programu „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje”. Nabór potrwa do 31 marca 2020 r.

Do konkursu zaproszone są mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa w obszarze zielonych (przyjazne środowisku) i niebieskich (woda) technologii oraz technologii ułatwiających codzienne funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym i starszym, które chcą realizować innowacyjne projekty w trzech obszarach tematycznych:

– technologie przyjazne środowisku – zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku poprzez działania prowadzące do wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań, które rozwiną działalność gospodarczą przedsiębiorcy, w tym wzrost przychodów, zysku lub zatrudnienia, a jednocześnie przyczynią się do lepszej gospodarki odpadami, efektywności energetycznej, zmniejszonej emisji zanieczyszczeń, wydajnej gospodarki materiałowej.

Łączna alokacja na projekty: 50 mln euro

– wody morskie, śródlądowe i ich bezpośrednie otoczenie – działalność w obszarze wód śródlądowych, morskich lub ich bezpośredniego otoczenia poprzez inicjatywy prowadzące do wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań, które rozwiną działalność gospodarczą przedsiębiorcy, w tym wzrost przychodów, zysku lub zatrudnienia.

Łączna alokacja na projekty: 10 mln euro

– technologie poprawiające jakość życia – działania prowadzące do opracowania i wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług opartych o nowoczesne technologie, które poprawią jakość życia najbardziej wrażliwych grup społeczeństwa, w szczególności będą odpowiadać na potrzeby i poprawę jakości życia osób starszych.

Łączna alokacja na projekty: 18,7 mln euro

Ponadto 15 mln euro przeznaczono na granty dla firm zarządzanych przez kobiety w powyższych obszarach tematycznych.

Głównym celem udzielania wsparcia finansowego jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami, a państwem-beneficjentem. W zamian za udzielaną pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE mimo, że nie są członkami UE.

Program jest realizowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, a Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest krajowym operatorem odpowiedzialnym za zarządzanie programem, ogłoszenie konkursów oraz przyznanie dofinansowania wybranym projektom w formie bezzwrotnej pożyczki. Polska jest jednym z kilkunastu krajów, które realizują programy wparcia finansowane przez Rząd Norwegii i rządy krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Projekty w ww. obszarach mogą być realizowane razem z podmiotami prawa norweskiego związanymi z wnioskodawcami umową partnerską. Polskim przedsiębiorcom poszukujących partnera w Norwegii umożliwiono skorzystanie ze wsparcia na utworzenie partnerstwa (travel grants). Można otrzymać jednorazowo 1200 euro na odbycie podróży do Norwegii (dla przedsiębiorców z Polski) lub do Polski (dla podmiotów norweskich). Wnioski o wsparcie na utworzenie partnerstwa można składać od 25 listopada 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. lub do wyczerpania budżetu.

 Więcej informacji na temat naboru dostępnych jest na poniższych stronach internetowych:

https://www.eog.gov.pl/strony/aktualnosci/rozwoj-przedsiebiorczosci-i-innowacje-konkurs-na-projekty-uruchomiony/

https://www.parp.gov.pl/component/content/article/57789:poznaj-szczegoly-konkursow-parp-w-ramach-funduszy-norweskich

 

Dodał: Benedykt Perzyński