Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 13.02.2024
Ruch Kolumn Wojskowych w Związku z Ćwiczeniami STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24

Informujemy, że od 12 lutego 2024 r. na drogach niemal całego kraju planowany jest ruch kolumn pojazdów wojskowych związany z cyklicznymi ćwiczeniami wojskowymi pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24. Te ćwiczenia odbywają się zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP.
W ramach ćwiczeń, od połowy lutego do końca maja wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych będzie obserwowany na drogach niemal wszystkich województw w Polsce, w tym na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych.

Przybycie i przejazd kolumn będą wykorzystane m.in. do przetrenowania przyjęcia i przerzutu sojuszniczych sił, koordynacji działań transgranicznych oraz współpracy z państwami gospodarzami.

Wszelkie działania związane z ruchem pojazdów wojskowych będą starannie skoordynowane, aby minimalizować utrudnienia w ruchu drogowym. Kolumny będą eskortowane i zabezpieczane przez Żandarmerię Wojskową i poddziały regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z Policją. Przegrupowania zostały skoordynowane z odpowiednimi władzami, w tym lokalnymi.

Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i prosimy, aby nie wjeżdżali pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Ponadto, zwracamy się z apelem do społeczeństwa o zachowanie ostrożności w publikowaniu informacji i zdjęć związanych z ruchami wojskowymi. Niepublikowanie danych dotyczących ruchów wojskowych i ich lokalizacji oraz unikanie publikowania informacji o wylotach i lądowaniach wojskowych statków powietrznych jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa kraju.

W I połowie 2024 r. NATO przeprowadzi serię ćwiczeń pod wspólnym kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 (STDE-24). Polska będzie odgrywała rolę jednego z państw-gospodarzy i przyjmie na swoim terytorium znaczną liczbę żołnierzy i sprzętu sojuszników. Kluczowym elementem STDE-24 będzie polskie ćwiczenie narodowe z udziałem sił zbrojnych innych państw DRAGON-24 (DR-24), które rozpocznie się już na przełomie lutego i marca.

Informacja: W-MUW w Olsztynie

Dodał: Benedykt Perzyński