Powiat Działdowski

A- A+

Turystyka 06.12.2016
Ścieżki rowerowe

W ramach inwestycji został wykonany ciąg pieszo-rowerowy o długości 1,477 km, szerokości 4 m, w tym: 2 m chodnik oraz 2 m ścieżka rowerowa, zjazdy, a także oznakowanie. Inwestycja została zrealizowana przez Powiat Działdowski ze środków własnych, a także Gminy Miasto Działdowo oraz Gminy Działdowo.


Ścieżki rowerowe

Całkowita wartość przedsięwzięcia po przetargu wyniosła 571 867,67 zł,w tym środki Powiatu Działdowskiego – 190 623,67 zł, Miasta Działdowo – 190 622 zł i Gminy Działdowo – 190 622 zł. Wykonawcą robót była Firma Budowlana Rafał Hoffer z Działdowa.


Ścieżki rowerowe

ul. Zuchowa w Działdowie

25 sierpnia 2009 r. nastąpił odbiór robót na ulicy Zuchowej. Zakres przedmiotu zamówienia obejmował m.in. budowę ścieżki rowerowej z kostki betonowej bezfazowej o długości 400 m łączącej ul. Leśną z ul. ZMP.

Inwestorem była Gmina Miasto Działdowo, zaś wykonawcą robót -Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych sp. z o.o.


Dodał: Benedykt Perzyński