Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 23.04.2020

22 kwietnia br. nastąpił odbiór końcowy inwestycji Powiatu Działdowskiego, obejmującej wykonanie robót budowlanych, polegających na remoncie konstrukcji dachu, wymianie pokrycia dachowego oraz remoncie elewacji budynku Starostwa Powiatowego w Działdowie.

Wykonawcą była firma Piotr Rutyna. Firma Budowlana z siedzibą w Gródkach.

Galeria

Odbioru końcowego dokonała komisja w składzie:
1. Roman Lewandowski – Starostwo Powiatowe Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru – Przewodniczący Komisji
2. Piotr Utrata – Starostwo Powiatowe Naczelnik Wydziału Spraw Gospodarczych, Inwestycji i Promocji – Członek Komisji
3. Dominika Sałwińska – Starostwo Powiatowe Podinspektor w Wydziale Spraw Gospodarczych, Inwestycji i Promocji – Członek Komisji
4. Błażej Michalak – Starostwo Powiatowe Podinspektor w Wydziale Architektoniczno – Budowlanym – Członek Komisji
Wykonawca:
1. Piotr Rutyna „Piotr Rutyna Firma Budowlana” – Kierownik Budowy
2. Bożena Ankiewicz – Nadzór Konserwatorski

przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Mariusza Margalskiego

Koszt robót wyniósł 1 067 633,26 zł brutto.

Galeria

Dodał: Benedykt Perzyński