Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 06.12.2022
Spotkanie poświęcone działaniom planistycznym, organizacyjnym i finansowym, koniecznym do przygotowania programu utworzenia na terenie powiatu instalacji energetycznych w oparciu o odnawialne źródła energii i technologie wodorowe

5 grudnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Działdowie odbyło się kolejne spotkanie poświęcone przedstawieniu działań planistycznych, organizacyjnych i finansowych, koniecznych do przygotowania programu utworzenia w przyszłości na terenie powiatu instalacji energetycznych w oparciu o odnawialne źródła energii i technologie wodorowe.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele firmy Hynfra, poseł na Sejm RP Piotr Cieśliński, starosta Paweł Cieśliński, wicestarosta Krzysztof Aurast, etatowy członek zarządu Janusz Kaczmarek, burmistrzowie i wójtowie gmin oraz przedstawiciele niektórych firm i przedsiębiorstw leżących na terenie powiatu działdowskiego.

Uczestnicy spotkania analizowali możliwości lokalizacji i uruchomienia na obszarze gmin w powiecie działdowskim procesów instalacji magazynów energii elektrycznej związanych zarówno z istniejącym obecnym systemem energetycznym gmin, jak i system opracowanym i wdrożonym dla celów transformacji; implementacji w infrastrukturę energetyczną gmin instalacji urządzeń w postaci pomp ciepła; uruchomienia produkcji i eksploatacji zielonego wodoru i jego substancji pochodnych w oparciu o lokalne zasoby gmin w OZE, mogące stanowić podstawę do ich instalacji, jak również eksploatacji na potrzeby ciepłownictwa energii cieplnej pochodzącej z elektrolizy wodoru oraz innych rozwiązań infrastrukturalnych.

Galeria

/zdjęcie główne przedstawia uczestników wydarzenia/

Fot: Piotr Utrata/ Materiał filmowy: TV MazuryDodał: Benedykt Perzyński