Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 28.11.2017
Środki na zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Działdowie

24 listopada br. starosta Marian Janicki, wicestarosta Marian Brandt, przy kontrasygnacie skarbnik Urszuli Wojtczyk, podpisali z wojewodą Arturem Chojeckim umowę o środki na wyposażenie SP ZOZ w Działdowie w nowy ambulans ratowniczy, który zastąpi jeden z wyeksploatowanych oraz na zakup sprzętu medycznego. Oprócz Powiatu Działdowskiego dofinansowanie otrzymało jeszcze 14 samorządów, zaś łączna kwota przeznaczona na doposażenie placówek medycznych to ponad 3,8 mln zł.

Środki na zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Działdowie

Pieniądze pochodzą z rezerw budżetowych, które wojewoda rozdysponował po to, by poprawić wyposażenie Szpitalnych Oddziałów Ratowniczych oraz Zespołów Ratownictwa Medycznego i zapewnić nieprzerwaną gotowość do podejmowania działań wobec osób będących w stanie zagrożenia życia lub zdrowia.

Fot: UWWiM w OlsztynieDodał: Benedykt Perzyński