Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 08.03.2023
Starosta Paweł Cieśliński na VIII Europejskim Kongresie Samorządów w Mikołajkach

W dn. 6-7 marca br. W Mikołajkach odbył się Europejski Kongres Samorządów pod hasłem: „Nowa solidarność dla nowej epoki”, w którym uczestniczył starosta Paweł Cieśliński.

Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu. Wielostronna i bezpośrednia współpraca regionów i miast europejskich w sferach społecznych i ekonomicznych rozwinęła się w ostatnich latach do poziomu, który wywiera istotny wpływ na politykę i gospodarkę nie tylko poszczególnych państw, ale także całego kontynentu. Podczas kongresu miało miejsce wiele paneli dyskusyjnych, m.in. dotyczących roli władz samorządowych w ochronie praw podstawowych i bezpieczeństwa mieszkańców, kondycji finansowej samorządów w czasie inflacji i wojny, współpracy regionów przygranicznych, przekształceń przestrzeni miejskiej, czy zielonej przyszłości miast i regionów.

/zdjęcie główne przedstawia uczestników jednego z paneli dyskusyjnych/

Fot: Organizatorzy kongresuDodał: Benedykt Perzyński