Powiat Działdowski

A- A+

Nieodpłatna pomoc prawna 01.07.2021
Świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej dla Powiatu Działdowskiego

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez Powiat Działdowski, ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.

Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy stowarzyszenie prowadzi również edukację prawną, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Wszelkie informacje o świadczeniach stowarzyszenia na rzecz Powiatu Działdowskiego znajdują się stronie: https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-dzialdowski/

Informacja: Stowarzyszenie Sursum Corda

Dodał: Benedykt Perzyński