Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 10.11.2022
Święto naszej niepodległości

23 kwietnia 1937 r. Sejm RP ustanowił w dniu 11 listopada państwowe obchody Święta Niepodległości. W uzasadnieniu czytamy: „Dzień 11 listopada, jako rocznica odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego Wodza Narodu w walkach o wolność Ojczyzny – jest uroczystym Świętem Niepodległości”. W okresie międzywojnia to państwowe święto obchodzone było oficjalnie tylko dwukrotnie, w 1937 i 1938 r.

Po wojnie obchody Święta Niepodległości zostały przez komunistyczne władze zakazane zgodnie z dekretem Krajowej rady Narodowej z dn. 22 lipca 1945 r., a za naruszenie tego zakazu groziły drastyczne kary. Mimo to członkowie organizacji niepodległościowych działających w latach w latach 1970-1988, te zakazy łamali. Ustawą Sejmu PRL święto pod nazwą: „Narodowe Święto Niepodległości” zostało przywrócone i jest dniem wolnym od pracy. Nie jest natomiast świętem kościelnym, mimo że odprawiane są w świątyniach nabożeństwa w intencji ojczyzny.

 

Fot: Kancelaria Sejmu RPDodał: Benedykt Perzyński