Powiat Działdowski Powiat Działdowski

A- A+

Zdrowie 12.08.2020

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie działdowskim w dniu 12 sierpnia 2020 r.:

liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim: 44,

liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19: 2,

Liczba osób przebywających w izolatorium: 2,

liczba osób w izolacji domowej z powodu zakażenia COVID – 19: 26,

liczba osób objętych aktualnie kwarantanną domową na podstawie decyzji inspektora sanitarnego: 516,

liczba osób objętych aktualnie nadzorem epidemiologicznym: 9,

liczba osób poddanych kwarantannie EWP: 19.

Wyzdrowiało

8 osób

Dodał: Benedykt Perzyński