Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 09.12.2022
Szkoła Podstawowa w Niechłoninie „przyjazna środowisku”

30 listopada br. w  Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatów Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w ramach konkursów: „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”, „Szkoła Przyjazna Środowisku” oraz „Szkoła Wierna Dziedzictwu”.

O Certyfikat „Szkoła Przyjazna Środowisku” ubiegało się 46 szkół i placówek z województwa warmińsko – mazurskiego. Na wniosek Komisji Konkursu Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki przyznał tytuł 33 szkołom i placówkom”.

Wśród wyróżnionych znalazła się Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Niechłoninie. Społeczność szkolna szanuje zasoby środowiska, doskonali procesy dydaktyczne i wychowawcze w obszarze edukacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju oraz aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym.

SP w Niechłoninie

Szkoła Podstawowa w Niechłoninie „przyjazna środowisku”
Dodał: Benedykt Perzyński