Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 08.10.2018
SZLACHETNA PACZKA Rejon Działdowo poszukuje Lokalnych Herosów!

Rekrutacja wolontariuszy wciąż trwa. W rejonie Działdowo stale poszukujemy SuperW. Jeśli chcesz zmienić życie swoje oraz potrzebujących rodzin i dzieci a także rozwinąć swe kompetencje i poznać wartościowych ludzi – zgłoś się na wolontariusza przez stronę www.superw.pl.

Zostań Lokalnym Herosem
Wolontariusze SZLACHETNEJ PACZKI to ludzie, którzy nadają sens swojemu zaangażowaniu. Niosą mądrą pomoc, która naprawdę działa. Ich celem jest wyrwanie rodzin, osób samotnych, niepełnosprawnych i seniorów z kręgu biedy, z trudności i bezsilności oraz pomoc dzieciom z porażkami w szkole. Paczka łączy tych, którzy mają otwarte serca i chcą mądrze pomagać, z rodzinami, które potrzebują wsparcia. Tylko w 2017 r. do SZLACHETNEJ PACZKI włączono ponad 20 tys. rodzin, a wartość materialna pomocy przekazanej im wyniosła prawie 54 mln zł.

W SZLACHETNEJ PACZCE głównym zadaniem SuperW jest dotarcie do rodzin żyjących w trudnych warunkach. Wolontariusze spotykają się z nimi w ich domach, poznają ich sytuację i potrzeby,
a następnie określają, jaki rodzaj pomocy da im największą szansę na realną poprawę ich kondycji. SuperW szukają dla nich darczyńców i organizują przekazanie przygotowanego przez nich wsparcia materialnego, przez co aktywnie włączają się w życie społeczne w swojej okolicy, nawiązując przy tym cenne kontakty.

Dlaczego warto?
Pomagając, masz wpływ
Wolontariusz zmienia świat wokół siebie, daje impuls do zmiany potrzebującym. Pomagając zmienia życie ich oraz swoje. To, co robi, ma wielki sens. Bez wolontariuszy SZLACHETNA PACZKA nie dotrze
do rodzin w potrzebie.
– Dołączyłam do Paczki, ponieważ szukałam miejsca, gdzie mogłabym pomagać innym i dobrze spożytkować swój wolny czas. – mówi Justyna, SuperW Paczki.

Rozwój osobisty i doświadczenie
Profesjonalny wolontariat w Paczce to szansa do rozwijania kompetencji przydatnych
w życiu zawodowym – zarządzanie projektami i zespołem, planowanie, komunikacja, motywacja.
To również sprawdzanie się w nowych rolach i kształtowanie tak pożądanych postaw
jak przedsiębiorczość, przywództwo, otwartość czy odpowiedzialność społeczna. Szczególnie
dla młodych to okazja do zdobycia pierwszego udokumentowanego doświadczenia do profesjonalnego CV.
– Tak naprawdę uczysz się rzeczy, o których w życiu byś nie pomyślał, że wolontariat tyle może w ogóle dać. Możemy się sprawdzić w promocji, logistyce, wdrożeniach, szkoleniach – wyznaje Karolina, SuperW Paczki.

Ludzie – wartościowe relacje
Wolontariusz działa z ludźmi podzielającymi jego ideały i cele. Staje się ważną częścią społeczności
w swojej okolicy, spotyka m.in.: biznesmenów, samorządowców, społeczników, liderów kultury. Nawiązuje wartościowe relacje towarzyskie i biznesowe, które mogą się przełożyć na rozwój jego kariery. Dzięki niemu spotykają się ludzie, którzy żyją obok siebie, ale wcześniej się nie dostrzegali.
– Szlachetna Paczka to projekt, dzięki któremu poznaje się wielu wspaniałych ludzi. To dzięki nim ten projekt jest tak magiczny i tak wspaniały – mówi SuperW Sebastian.

Wolontariusze to osoby aktywne i odpowiedzialne, które chcą się angażować społecznie,
wiek nie ma znaczenia. SuperW to zarówno osoby młode, studiujące, jak również osoby
o ustabilizowanej sytuacji zawodowej

Zgłoś się!
By zostać wolontariuszem SZLACHETNEJ PACZKI lub, wystarczy wejść na stronę www.superw.pl i wypełnić krótki, intuicyjny formularz zgłoszeniowy. Następne kroki to rozmowa i jednodniowe wdrożenie.
Po nich pozostaje już tylko podjąć decyzję i podpisać umowę. Nie warto zwlekać! Finał SZLACHETNEJ PACZKI, nazwany „Weekendem Cudów”, już 8-9 grudnia 2018 roku.

Nadesłała: Aleksandra Grędzińska

Dodał: Benedykt Perzyński