Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 31.03.2021
Teren po byłych obozach: niemieckim i sowieckim, zostanie wreszcie właściwie zagospodarowany!

W grudniu 2020 r. Gmina Miasto Działdowo złożyła wniosek o dofinansowanie w wysokości 6 mln zł projektu pn. „Rewaloryzacja budynku pokoszarowego” w ramach Rządowego Programu Funduszu Inwestycji Lokalnych.  Projekt dotyczy prac zabezpieczających przed postępującą degradacją, częściowy remont i przygotowanie budynku do kolejnego etapu prac, mających na celu nadanie obiektowi nowych funkcji społecznych.

31 marca br. poseł Robert Gontarz zamieścił informacje na jednym z portali społecznościowych, że  przekazana zostanie Gminie Miasto Działdowo kwota 4 mln zł (wnioskowano o 6 mln zł) z Rządowego Programu Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację wspomnianego wyżej projektu pn. „Rewaloryzacja budynku pokoszarowego”. Można zatem mieć nadzieję, że prace nad właściwym zagospodarowaniem terenu poobozowego nabiorą tempa.

Zdjęcie główne przedstawia budynek poobozowy

Fot: Benedykt PerzyńskiDodał: Benedykt Perzyński