Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 06.06.2018
Teresa Nowakowska Honorowym Obywatelem Gminy Płośnica!

5 maja br. w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Niechłoninie odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Płośnica, w trakcie której nadano tytuł Honorowego Obywatela Gminy Płośnica Teresie Nowakowskiej. W uroczystości wzięli udział samorządowcy wojewódzcy, powiatowi i gminni.

Teresa Nowakowska Honorowym Obywatelem Gminy Płośnica!

Teresa Nowakowska – polityk, samorządowiec. W 1971 r. ukończyła Akademię Rolniczo-Techniczną w Olsztynie. W latach 1963-1965 uczyła w szkole w Kazuniu Polskim, w latach 1965-1971 w Napiwodzie, zaś w latach 1971-1972 w Zasadniczej Szkole Rolniczej w Malinowie. Była również wojewódzkim wizytatorem szkół rolniczych w latach 1975-1976, kierowniczką Wydziału Kół Gospodyń Wiejskich w WZR w Ciechanowie w 1977 r., zastępcą Naczelnika Miasta i Gminy w Działdowie w latach 1978-1979, naczelnikiem Miasta i Gminy w Działdowie w latach 1979-1990. W 1990 r. pełniła obowiązki burmistrza Miasta i Gminy Działdowo w 1990 r., zaś w latach 2003-2006 wiceburmistrza gminy Miasto Działdowo. Radna miejska, powiatowa i wojewódzka. W 1999 r. wyróżniona „Bijącym Sercem”, zaś w 2001 r. „Katarzynką”. Mieszka w Działdowie.

Fot: Marcin OstrowskiDodał: Benedykt Perzyński