Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 17.04.2019
Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2019 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje w tym roku osiem 21-dniowych turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci urodzonych w latach 2004 – 2012 rokiem, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy lub na wniosek w pełnym zakresie (w tym przypadku ubezpieczenie powinno trwać przynajmniej rok). Wskazaniem do pobytu dzieci na turnusach w Centrum Rehabilitacji Rolników są: wady postawy, choroby układu ruchu lub choroby układu oddechowego. W tym roku na terenie całego kraju zostało przygotowanych 1176 miejsc.

OR KRUS w Olsztynie ma do dyspozycji 41 miejsc, w tym:

– 21 miejsc na turnusie dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu w terminie od 29.07.2019 r. – 18.08.2019 r.

– 20 miejsc na turnusie dla dzieci z chorobami układu oddechowego w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS „Sasanka” w Świnoujściu w terminie od 11.08.2019 r. – 31.08.2019 r.

Pobyt dziecka na turnusie rehabilitacyjnym i koszty przejazdu do Centrum pokrywa KRUS. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 89 5454839, 89 5454861. Wnioski (w trym załączniki do wniosku) można pobrać w punktach informacyjnych P.T. KRUS lub OR KRUS w Olsztynie oraz na stronie: https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/rehabilitacja/turnusy-rehabilitacyjne-dla-dzieci/

 

Fot: Ryszard MakszyńskiDodał: Benedykt Perzyński