Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 28.05.2024
Tytuł „Wyróżnionej Europejskiej Szkoły Praworządności RP 2024” dla lidzbarskiego LO!

Kapituła XIII Ogólnopolskiego Rankingu Olimpijskiego przyznała Liceum Ogólnokształcącemu z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku tytuł Wyróżnionej Europejskiej Szkoły Praworządności RP 2024.

Od edycji 2024 roku Ogólnopolski Ranking Olimpijski Europejskich Szkół Praworządności RP prowadzony jest przez SEO COPTIOSH oraz Białostockie Centrum Edukacji. Ponadto Ministerstwo Edukacji Narodowej funduje nagrody trzem najlepszym szkołom w Rankingu. Szkoły, uzyskując status szkoły platynowej, złotej, srebrnej, brązowej lub wyróżnionej, mają prawo posługiwać się tym mianem i zamieszczać logo szkoły danej kategorii, jako placówki, w której edukacja społeczna, europejska, prawna, z dziedziny praw człowieka i/lub historyczna stoi na wysokim poziomie.

Materiał: LO w Lidzbarku

Dodał: Benedykt Perzyński