Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 19.03.2021

17 marca br. Zarząd Powiatu Działdowskiego ogłosił wyniki otwartego konkursu na realizację zadań zadań własnych Powiatu Działdowskiego w 2021 r. z zakresu kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia. Ponadto unieważnił jego część.

Treści uchwał w załącznikach:

Dodał: Benedykt Perzyński