Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 07.09.2021
Uczciwa praca sezonowa z Eures

Każdego roku prawie 1 mln obywateli UE podejmuje pracę sezonową poza krajem swojego pochodzenia. Pracownicy sezonowi mogą być jednak bardziej narażeni na niepewne warunki zatrudnienia. Często brakuje im informacji o ich prawach, gdzie szukać wsparcia, a także mogą być bardziej narażeni na nadużycia. Dlatego European Labour Authority rozpoczął  kampanię informacyjną pt. „Prawa przez cały rok”. Ma ona przypomnieć, że istnieją unijne i krajowe przepisy prawne regulujące pracę sezonową oraz prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Istnieje też obowiązek ich przestrzegania i współpracy w celu zapewnienia bezpiecznej oraz uczciwej pracy dla wszystkich.

Główne działania w ramach kampanii na terenie Polski realizowane są przez sieć EURES, w ramach której działania informacyjne prowadzić będzie Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wraz z wojewódzkimi i powiatowymi urzędami pracy oraz Ochotniczymi Hufcami Pracy.

Kampania informacyjna sieci EURES potrwa do 31 października 2021 r. Vide: sieć EURES https://eures.praca.gov.pl/

Materiał: Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie

Dodał: Benedykt Perzyński