Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 17.06.2019
Umowa na dofinansowanie przebudowy ulicy Nowej w Płośnicy w ciągu drogi powiatowej nr 1286N podpisana!

11 czerwca br. w Olsztynie podpisana została umowa na dofinansowanie zadania: „Przebudowa ulicy Nowej w Płośnicy w ciągu drogi powiatowej nr 1286N” pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Arturem Chojeckim a Powiatem Działdowskim reprezentowanym przez starostę Pawła Cieślińskiego, wicestarostę Mariana Brandta przy kontrasygnacie skarbnik Urszuli Wojtczyk w kwocie 1 095 897,zł. Zadanie będzie zrealizowane jeszcze w tym roku.

Umowa na dofinansowanie przebudowy ulicy Nowej w Płośnicy w ciągu drogi powiatowej nr 1286N podpisana!
Fot: W-MUW w OlsztynieDodał: Benedykt Perzyński