Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 30.09.2019
Umowa na realizację projektu pn. Informatyzacja usług publicznych Powiatu Działdowskiego podpisana!

30 września br. w Olsztynie nastąpiło uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie reprezentowanym przez marszałka Gustawa Marka Brzezina i wicemarszałka Mirona Sycza, a Powiatem Działdowskim reprezentowanym przez starostę Pawła Cieślińskiego, wicestarostę Mariana Brandta przy kontrasygnacie skarbnik Urszuli Wojtczyk na realizację projektu: RPWM.03.01.00-28-0016/19 Informatyzacja usług publicznych Powiatu Działdowskiego. Zakończenie finansowe realizacji projektu przewidziane jest na 30 listopada 2020 r.

Galeria

Dodał: Benedykt Perzyński